היקף ההשפעה של תחום הפודטק על החברה, הכלכלה ואיכות הסביבה צפוי להיות משמעותי ביותר, ובהתאם גם הפוטנציאל הכלכלי בתחום., משרד הכלכלה והתעשייה יקצה מענק של 27 מלש"ח לטובת הקמה ותפעול המתחם, אשר יפעל על-בסיס מודל חללי עבודה להשכרה לתעשיית מזון חדשנית, לצד חללים ומתקנים משותפים.

משרד הכלכלה יחד עם שותפים בממשלה ובצפון, יפעלו להקמת אקו-סיסטם אזורי בתחום הפודטק בגליל. במסגרת זו מוקמים מיזמים, תוכניות וכלים כתשתית לטובת קידום התחום.