אגף החינוך של עיריית קריית שמונה פועל לקידום החינוך וההשכלה בעיר, תוך הדגשת שיפור ההישגיות והמצוינות של התלמידים בהתאם ליכולות והשאיפות האינדיבידואליות.

תוכנית אמירים: מטפחת את התלמידים המצטיינים בתוך בית-הספר ואת המצוינות הבית-ספרית. התלמידים המצטיינים נבחרים להשתתף בתוכנית על ידי הצוות הפדגוגי של בית-הספר על סמך קריטריונים. התוכנית מופעלת בבתי הספר על פי המודל של פרופ' רנזולי (SEM- Schoolwide Enrichment Model) - – מודל ההעשרה הבית ספרי. במסגרת התוכנית התלמידים בוחרים קורסים מתחומי דעת שונים ולומדים קורס נוסף בתחום החברתי ערכי.

מרכז מחוננים- תל חי:  מרכז המחוננים מפעיל תוכניות לתלמידים מצטיינים לתלמידים שהישגיהם במבחני הקבלה לתוכניות המחוננים היו בתחום ה-5% הגבוהים ביותר אחרי סף הקבלה לתוכנית המחוננים באזורם. התוכנית מיועדת לתלמידי בית הספר היסודי, וגם לתלמידי חטיבת הביניים. היא פועלות יום בשבוע לאחר שעות הלימודים וכוללת שני קורסים מתחומי ידע שונים שאינם כלולים בתוכנית הלימודים הפורמלית.