מרכז לגיל הרך נותן מענה עירוני לילדים בגיל הרך, משפחותיהם ולאנשי מקצוע בתחומים הבאים: שירותים בתחום הפרא-רפואי וההתפתחותי, תוכניות חינוכיות פורמאליות ובלתי-פורמאליות, ותוכניות העשרה. הגישה המנחה את כלל הפעילות של המרכז, הנה הגישה ההתפתחותית – אקולוגית, הרואה בקשרים שבין הילד לסביבתו המשפחתית, חינוכית, חברתית ותרבותית, את המפתח להתפתחותו המיטבית של הילד.