למען הקהילה ועבור חיזוק וטיפוח המרחב הציבורי עבור התושבים הוקמו בעיר מספר מוקדים אשר משרתים את תושבי העיר.