המתי"א היא מסגרת חינוכית מקצועית וארגונית שאחראית לריכוז התמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, הלומדים במוסדות החינוך הרשמיים ובמוסדות המוכרים שאינם רשמיים.

הכוללת הטמעת תוכניות פדגוגיות בכל שכבות הגיל, לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך המיוחד ובשילוב.

מתי"א מעודדת מצוינות חדשנות ויזמות בכל מסגרות החינוך המיוחד ובמערכות השילוב. ועם זאת שמה דגש על שיפור הישגים לימודיים וצמצום פערים. בניית מערך מדידה ובקרה לביצוע היעדים בתחום ההישגים הלימודיים בשפה ובחשבון. חשוב לציין כי מסגרות החינוך המיוחד מהוות בית חינוך בו שותפים גם ההורים בעשייה.

כמו גם בית ספר האזורי לחינוך מיוחד "רננים"  שדוגל בהעצמה אישית, טיפוח אדם עצמאי בעל כלים להתמודדות בחיים, מתן מענה לצרכים השונים בהתאם לייחוד האישי והתרבותי,  טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי, ללא אלימות,  קידום הישגים לימודיים, יוזמה וחדשנות וטיפוח אדם המעורב בקהילתו, אחראי לסביבתו ומטפח אותה.